Công bố Quyết định về công tác cán bộ

12.12.2017

Chiều ngày 07/12/2017, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố, trao quyết định về công tác cán bộ tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La. Đến dự Lễ công bố và trao Quyết định, có đồng chí Cầm Ngọc Minh – Chủ tịch UBND tỉnh đại diện lãnh đạo […]

GIẢI PHÁP SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2021.

Trong thời gian qua các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực trong việc thực hiện cung cấp các dịch vụ công như lĩnh vực: y tế, giáo dục… góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hệ thống tổ chức bộ […]

THI TUYỂN CHỌN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

17.11.2017.1

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 25/8/2017 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Ngày 03/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc triển […]

UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch tinh giản gần 3500 biên chế (giai đoạn 2018-2021).

Thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 – 2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành […]

Kế hoạch số 156/KH-SYT ngày 11/9/2017 về thi tuyển chọn chức danh Phó giám đốc Bênh viện Lao và bênh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La

Kế hoạch số 1968/KH-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Mộc Châu về phối hợp triển khai công tác thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện, năm 2017.

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH NHAI NĂM 2017

11.9.2017

Ngày 09 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường UBND huyện Quỳnh Nhai, UBND huyện tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2017. Tham dự đối thoại có Thường trực huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Quỳnh Nhai, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện Sở Nội […]

Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc phê duyệt vị trí thi tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

Công văn số 2471/UBND-NC ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nội dung trong công tác cán bộ.

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT- BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Trang 1 / 712345...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La