Kế hoạch số 156/KH-SYT ngày 11/9/2017 về thi tuyển chọn chức danh Phó giám đốc Bênh viện Lao và bênh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La

Kế hoạch số 1968/KH-UBND ngày 21/8/2017 của UBND huyện Mộc Châu về phối hợp triển khai công tác thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện, năm 2017.

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH NHAI NĂM 2017

11.9.2017

Ngày 09 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường UBND huyện Quỳnh Nhai, UBND huyện tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2017. Tham dự đối thoại có Thường trực huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Quỳnh Nhai, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện Sở Nội […]

Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc phê duyệt vị trí thi tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

Công văn số 2471/UBND-NC ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nội dung trong công tác cán bộ.

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT- BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày18/08/2017 về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Chính phủ quyết định V/v chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 16/08/2017 về việc ban hành danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trang 1 / 712345...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La