Kế hoạch số 49/KH-SNV ngày 09/01/2018 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Quyết định 537/QĐ-SNV ngày 15/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2018

Công văn số 1537/SNV-TTr ngày 01/12/2017 về việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017.

HẬU QUẢ CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT SAI CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

Ngày 10/10/2017, Sở Nội vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Thảo, địa chỉ tiểu khu 4, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu; bà Thảo đã yêu cầu giải quyết 02 nội dung: Thanh toán 12 tháng lương (do nghỉ oan sai) hưởng […]

THANH TRA NỘI VỤ TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH.

Sáng ngày 23/10/2017 tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định và tiến hành thanh tra trực tiếp đơn vị. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Nguyễn Xuân Tuy – Hiệu trưởng cùng Ban giám hiệu, Tổ trưởng các […]

Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 31/8/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra.

Ngày 31/8/2017, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra. Chỉ thị đã đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, đồng […]

Triển khai thanh tra công tác nội vụ đối với Trường Trung học phổ thông Mai Sơn.

10.3.2017

Sáng ngày 27/2/2017, tại Trường THPT Mai Sơn, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tiến hành triển khai cuộc thanh tra về công tác nội vụ đối với trường THPT Mai Sơn. Dự buổi công bố có các phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng các tổ chuyên môn và Tổ Văn phòng. Tại buổi công bố, […]

Quyết định 765/QĐ-SNV ngày 05/12/2016 Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2017

THANH TRA SỞ NỘI VỤ CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.

Chiều ngày 19/8/2016 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La, Lãnh đạo và Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, […]

Triển khai công tác thanh tra nội vụ tại UBND huyện Vân Hồ.

IMG_20160411_111945

Sáng ngày 11/4/2016 tại UBND huyện Vân Hồ, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định và tiến hành thanh tra trực tiếp tại huyện Vân Hồ. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Nguyễn Huy Anh – Chủ tịch và bà Lường Thị Hiền – Phó Chủ tịch […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La