Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 31/8/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra.

Ngày 31/8/2017, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra. Chỉ thị đã đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, đồng […]

Triển khai thanh tra công tác nội vụ đối với Trường Trung học phổ thông Mai Sơn.

10.3.2017

Sáng ngày 27/2/2017, tại Trường THPT Mai Sơn, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tiến hành triển khai cuộc thanh tra về công tác nội vụ đối với trường THPT Mai Sơn. Dự buổi công bố có các phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng các tổ chuyên môn và Tổ Văn phòng. Tại buổi công bố, […]

Quyết định 765/QĐ-SNV ngày 05/12/2016 Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2017

THANH TRA SỞ NỘI VỤ CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.

Chiều ngày 19/8/2016 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La, Lãnh đạo và Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, […]

Triển khai công tác thanh tra nội vụ tại UBND huyện Vân Hồ.

IMG_20160411_111945

Sáng ngày 11/4/2016 tại UBND huyện Vân Hồ, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định và tiến hành thanh tra trực tiếp tại huyện Vân Hồ. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Nguyễn Huy Anh – Chủ tịch và bà Lường Thị Hiền – Phó Chủ tịch […]

Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 V/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Vân Sơn (Lê Thị Thanh) Tổ 3, phường Tô Hiệu thành phố Sơn La (Lần hai).

Số 681/QĐ-SNV Ngày 07/12/2015 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016.

Căn cứ Luật thanh tra năm 2010; Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức […]

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La Kịp thời phát hiện, xử lý, hạn chế sai phạm – Xây dựng ngành Nội vụ vững mạnh

Thanh tra Sở Nội vụ được thành lập theo Quyết định số 187/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. Đến nay, Thanh tra Sở Nội vụ có tổng số 03 công chức, gồm  Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra; […]

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý CCVC

van-ban-moi

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện ngay một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức (CCVC) và thi đua, khen thưởng. Hiện nay, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo tiếp […]

Xử lý nghiêm tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ

1111

Nhằm đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La