Thanh tra đột xuất tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

10.10.2018

Ngày 9/10/2018, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra đột xuất và tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về công tác đánh giá xếp loại công chức; công tác lập hồ […]

Kết Luận số 1285/KL-SNV ngày 17/9/2018 về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh Sơn La.

Thông báo Công khai lịch tiếp công dân của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

THANH TRA NỘI VỤ TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH SƠN LA

41026245_304775783588948_8763432858233602048_n

    Ngày 27/8/2018, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.        Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Chí Thanh, Chánh Thanh tra Sở […]

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI UBND HUYỆN SỐP CỘP

Ngày 8/8/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số 1084/KL-SNV về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng tại UBND huyện Sốp Cộp. (Toàn văn Kết luận được đính kèm)

Kết quả giải quyết khiếu nại lần hai của bà Trương Thị Thảo, cư trú tiểu khu 4, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu đối với Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện Thuận Châu về kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Trương Thị Thảo

Ngày 17/7/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Thảo, cư trú tiểu khu 4, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu đối với Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện Thuận Châu về kết quả giải quyết khiếu nại […]

Công khai thông báo kết quả thanh tra tại trường THPT Chu Văn Thịnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số 686/KL-SNV về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện định mức giáo viên, số […]

CÔNG KHAI THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA MINH BẠCH TÀI SẢN THU NHẬP NĂM 2017

Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Thông báo số 35/TB-SNV về kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 đối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La; Thông báo số 36/TB-SNV về kết quả […]

Kế hoạch số 49/KH-SNV ngày 09/01/2018 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Quyết định 537/QĐ-SNV ngày 15/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2018

Trang 1 / 3123

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La