Danh mục Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Stt Số ký hiệu Ngày tháng Trích yếu nội dung I LĨNH VỰC GIÁO DỤC 1 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/9/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 2 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/9/2015 Thông tư liên tịch của Bộ […]

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La