Thông tin về các tổ chức Tin Lành đã được nhà nước Việt Nam công nhận, chưa được công nhận.

I. Các tổ chức Tin Lành đã được Nhà nước Việt Nam công nhận 1. Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)           Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), tiền thân là “Hội Tin Lành Đồng Pháp” thành lập năm 1927. Hội thánh được Nhà nước công nhận tổ chức năm 2001, […]

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2018

6.6.62018

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy định chi tiết Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch bồi […]

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng.

UBND tỉnh tiếp và làm việc với Giáo phận Hưng Hoá

03.4.2018.2

Ngày 2/4/2018, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp làm việc với Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa và các linh mục đang phục vụ bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh. Cùng dự làm việc có ông Lường Minh […]

GIỚI THIỆU LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01/12/2016. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Đây là văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực […]

Hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo điểm nhóm đạo Tin lành

Sơn La đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng, tập huấn và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện (năm […]

Đặt Tạp chí Công tác Tôn giáo

Tạp chí Công tác Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến cán bộ, nhân dân trong cả nước. Để đáp ứng yêu cầu bạn đọc, những năm qua Tạp chí Công tác […]

Mời đặt sổ tay công tác Tôn giáo năm 2018.

Những năm qua, Tạp chí Công tác Tôn giáo đã phát hành cuốn sổ tay Công tác Tôn giáo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo và được đông đảo bạn đọc hoan nghênh. Năm nay, Tạp chí Công tác Tôn giáo tiếp tục xuất bản cuốn “Sổ tay Công tác Tôn giáo […]

ĐẠI LỄ CẦU SIÊU TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TẠI SƠN LA

16.7.2017 .1

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong sự  nghiệp kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã […]

Trang 1 / 3123