UBND tỉnh tiếp và làm việc với Giáo phận Hưng Hoá

03.4.2018.2

Ngày 2/4/2018, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp làm việc với Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa và các linh mục đang phục vụ bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh. Cùng dự làm việc có ông Lường Minh […]

GIỚI THIỆU LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01/12/2016. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Đây là văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực […]

Sơn La đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng, tập huấn và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện (năm […]

Đặt Tạp chí Công tác Tôn giáo

Tạp chí Công tác Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến cán bộ, nhân dân trong cả nước. Để đáp ứng yêu cầu bạn đọc, những năm qua Tạp chí Công tác […]

Mời đặt sổ tay công tác Tôn giáo năm 2018.

Những năm qua, Tạp chí Công tác Tôn giáo đã phát hành cuốn sổ tay Công tác Tôn giáo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo và được đông đảo bạn đọc hoan nghênh. Năm nay, Tạp chí Công tác Tôn giáo tiếp tục xuất bản cuốn “Sổ tay Công tác Tôn giáo […]

ĐẠI LỄ CẦU SIÊU TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TẠI SƠN LA

16.7.2017 .1

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong sự  nghiệp kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã […]

SÔNG MÃ: HƠN 130 ĐẠI BIỂU ĐƯỢC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TÔN GIÁO.

19.4.2017.3

Trong những năm qua, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở về công tác tôn đã có sự thống nhất và chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, ngày càng hiệu quả […]

Kế hoạch số 239/KH-SNV ngày 17/02/2017 về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017.

Thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Cao Bằng.

ngoc-cho-1

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016, Đoàn công tác của tỉnh Sơn […]

Công văn số 1100/TGCP-TCTG ngày 12/10/2016 V/v đặt Tạp chí Công tác Tôn giáo.

Trang 1 / 3123

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La