Sở Nội vụ sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Công văn số 1088-CV/ĐU ngày 26/3/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. […]

Công văn số 343/SNV-CCVC ngày 09/3/2018 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2017.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp, các ban quản lý dự án thuộc tỉnh; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh.   Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, […]

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 08/01/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gồm 04 chương, 25 điều và hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm; in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ […]

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La năm 2018.

Ngày 29/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3355/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao mở 164 lớp (các lớp mở năm 2017 chuyển sang là 20 lớp; các lớp mở mới năm 2018 […]

Công văn số 43/SNV-CCVC ngày 12/01/2018 V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2018.

Công văn số 14/SNV-CCVC ngày 03/01/2017 V/v triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018.

Công văn số 14/SNV-CCVC ngày 03/01/2018 về việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018.

Kính gửi: – Bộ CHQS tỉnh Sơn La; – Công an tỉnh Sơn La; – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các cơ sở đào tạo: Trường Chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Trung cấp Luật Tây Bắc; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành […]

Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập, thời gian địa điểm xét tuyển lấy điểm phỏng vấn đối với thị sinh dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp Trạm khuyến nông huyện Bắc Yên

Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trạm khuyến nông huyện năm 2017

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức và danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2017.

Trang 1 / 1312345...10...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La