Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập, thời gian địa điểm xét tuyển lấy điểm phỏng vấn đối với thị sinh dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp Trạm khuyến nông huyện Bắc Yên

Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trạm khuyến nông huyện năm 2017

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức và danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2017.

Công văn số 3847/BGDĐT_NGCBQLGD ngày 22/8/2017 của bộ giáo dục và đào tạo V/v tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017.

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 01/9/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP gồm 08 chương, 46 điều, quy định về nội dung, chương trình, hình thức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức và bãi bỏ một số điều quy […]

SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BNV NGÀY 15/8/2017 CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ THÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BGDĐT NGÀY 18/8/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

1. Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương […]

Thông báo 114/TB-SNV ngày 14/8/2017 về việc thông báo lịch thi, địa điểm thi công chức năm 2017 .

tải xuống (1)

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2017. Hội đồng thi công chức tỉnh Sơn La năm 2017 thông báo […]

Quyết định 2176/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2017

images

Quyết định 2172/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ Chuyên nghành.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/20108; Căn […]

Công văn số 942/SNV-CCVC ngày 27/7/2017 V/v đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Kính gửi: – Ban Tổ chức tỉnh ủy; – Văn phòng và các Ban đảng thuộc tỉnh ủy; – Đảng uỷ: Khối doanh nghiệp tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh; – Công an tỉnh; – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; – Các sở, ban, ngành; – Các huyện ủy, thành ủy; – Uỷ ban […]

Trang 1 / 1212345...10...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La