Công văn số 3847/BGDĐT_NGCBQLGD ngày 22/8/2017 của bộ giáo dục và đào tạo V/v tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017.

Thông báo 114/TB-SNV ngày 14/8/2017 về việc thông báo lịch thi, địa điểm thi công chức năm 2017 .

tải xuống (1)

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2017. Hội đồng thi công chức tỉnh Sơn La năm 2017 thông báo […]

Quyết định 2176/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2017

images

Quyết định 2172/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ Chuyên nghành.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/20108; Căn […]

Công văn số 942/SNV-CCVC ngày 27/7/2017 V/v đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Kính gửi: – Ban Tổ chức tỉnh ủy; – Văn phòng và các Ban đảng thuộc tỉnh ủy; – Đảng uỷ: Khối doanh nghiệp tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh; – Công an tỉnh; – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; – Các sở, ban, ngành; – Các huyện ủy, thành ủy; – Uỷ ban […]

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Tuyển dung viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ năm 2017

Công văn số 850/SNV-CCVC ngày 04/7/2017 V/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; – UBND các huyện, thành phố. Thực hiện Công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ. […]

Công văn số 2424/BNV- CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ V/v hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng.

Công văn số 486/SNV-CCVC ngày 17/4/2017 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2016.

Trang 1 / 1212345...10...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La