Công văn số 906/SNV-CCVC ngày 04/7/2018 về việc đăng ký dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2018.

Kính gửi: Các sở, ban, ngành Thực hiện Công văn số 2749/BNV-CCVC ngày 18/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018, Sở Nội vụ đề nghị các cơ […]

Nghị định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Ngày 05/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ là sinh viên tốt nghiệp đại học loại […]

Công văn số 749/SNV-CCVC ngày 04/6/2018 về hướng dẫn lập hồ sơ thi nâng ngạch công chức năm 2018

Thực hiện Công văn số 2233/BNV-CCVC ngày 22/5/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2018 tại tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; từ […]

Sở Nội vụ sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Thực hiện Công văn số 1088-CV/ĐU ngày 26/3/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. […]

Công văn số 343/SNV-CCVC ngày 09/3/2018 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2017.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp, các ban quản lý dự án thuộc tỉnh; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh.   Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, […]

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 08/01/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gồm 04 chương, 25 điều và hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm; in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ […]

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La năm 2018.

Ngày 29/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3355/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao mở 164 lớp (các lớp mở năm 2017 chuyển sang là 20 lớp; các lớp mở mới năm 2018 […]

Công văn số 43/SNV-CCVC ngày 12/01/2018 V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2018.

Công văn số 14/SNV-CCVC ngày 03/01/2017 V/v triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018.

Công văn số 14/SNV-CCVC ngày 03/01/2018 về việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018.

Kính gửi: – Bộ CHQS tỉnh Sơn La; – Công an tỉnh Sơn La; – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các cơ sở đào tạo: Trường Chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Trung cấp Luật Tây Bắc; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành […]

Trang 1 / 1312345...10...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La