THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTg NGÀY 26/5/2017 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẦU, TỪ CHỨC, BÃI NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN UBND CÁC CẤP.

Để thực hiện nghiêm Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, cùng […]

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIÚP ĐỠ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

09.5.2017 .1

Chiều ngày 08/5/2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công của các sở, ban ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã […]

BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH VÀ BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP.

19.4.2017.2

Chiều 18/4, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chá A Của – Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đã ký Chương trình phối […]

UBND TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ; Ở BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ.

19.4.2017.1

Ngày 14/4, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và hỗ […]

Công văn số 4250/UBND-NC ngày 23/12/2016 V/v thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ.

Thông báo số 260/TB-UBND ngày 12/10/2016 huyện Sốp Cộp về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

92c16f5b8e5d7b72e6a968959f96b0d1_thumb

SỞ NỘI VỤ PHỐI HỢP VỚI VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN, BỘ NỘI VỤ MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRẺ Ở XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA.

trn-binh-minh-2016

Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-BNV ngày 24/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2016; Công văn số 4618/BNV-CTTN ngày 03/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức lớp […]

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA.

Ngày 02/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La thay thế các Quyết định: Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013; Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND […]

TIÊU CHUẨN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH.

Ngày 25/5/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Nghị quyết có những điểm chính như sau: 1. Về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính Để phân loại đơn […]

Thủ tướng đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới

Th? tu?ng Nguy?n T?n Dung d? H?i ngh? toàn qu?c ngành K? ho?ch v

Tại văn bản số 314/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số địa phương. Những địa phương có sự điều chỉnh bao gồm: Hà Tĩnh […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La