Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Mộc Châu.

Từ ngày 14 – 15/11/2017, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ theo Quyết định số 67/QĐ-SNV ngày 24/02/2017 của Sở Nội do bà Cầm Thúy Vân, Phó giám đốc làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại UBND huyện Mộc Châu, các cơ quan chuyên  […]

Tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/10/2017 Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3328/UBND-NC, yêu cầu các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh triển khai tốt một […]

Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La.

Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2563/QĐ-UBND về ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La. Theo đó, Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu […]

SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2017.

24.9.2017

Thực hiện Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường nhà khách UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập […]

Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7/9/2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan,Lưu trữ lịch sử.

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Sông Mã, Sốp Cộp.

18.9.2017

Thực hiện Kế hoạch của Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Từ ngày 11 đến ngày 14/9/2017, đoàn kiểm tra Sở Nội vụ do bà Cầm Thúy Vân – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu […]

Hưỡng dẫn số 1043/HD-SNV ngày 18/8/2017 về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác Văn thư của cơ quan, tổ chức.

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc ban hành Quyết định về quy trình chỉnh lý tài liệu giấy đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với cấp huyện.

27.7.2017

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-SNV ngày 26/3/2017 về việc tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mộc Châu, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 […]

Các văn bản quy định về Văn thư – Lưu trữ.

Số, ký hiệu Văn bản Ngày tháng văn bản Tác giả văn bản   Trích yếu nội dung văn bản Tải về 01/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật Lưu trữ Tại đây 110/2004/NĐ- 08/4/2004 Chính phủ Về công tác Văn thư Tại đây   09/2010/NĐ- 08/02/2010 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của […]

Trang 1 / 512345

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La