Kiểm tra công tác Cải cách hành chính đợt 2 năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017 đã tiến hành kiểm tra đợt 2 tại 04 đơn vị (UBND Thành phố, UBND […]

Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh quý III.

20.9.2017

Ngày 19/9/2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) chủ trì cuộc họp để đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo quý III năm 2017, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý […]

Công văn số 1131/SNV-CCHC ngày 07/9/2017 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

du thao logo1

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; – Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và […]

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2017.

31.8.2017

Ngày 31/8, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ); Lãnh đạo các […]

Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp […]

Kiểm tra đột xuất thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức.

25.8.2017-1

Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017. Ngày 24/8/2017 Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác […]

Công văn số 1031/SNV-CCHC ngày 16/8/2017 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; – Các tổ chức Hội có tính chất đặc thù. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 […]

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính năm 2017.

9.8.2017.5

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-SNV ngày 03/02/2017 của Sở Nội vụ, từ ngày 13/7/2017 đến ngày 02/8/2017 Sở Nội vụ đã phối hợp với các huyện: Thuận Châu, Sốp Cộp, Bắc Yên và Mường La mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức các cấp về công tác […]

UBND tỉnh Sơn La kiểm tra công tác Cải cách hành chính đợt 1 năm 2017.

9.8.2017.7

Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017; Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc […]

Công văn số 644/SNV-CCHC ngày 17/5/2017 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lần 2.

du thao logo1

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành, – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Thực hiện Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước năm 2017; Quyết định 658/QĐ-UBND ngày 25/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố […]

Trang 1 / 1012345...10...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La