Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển”.

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, ngày 29/9/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về tổ chức phong trào […]

Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 22/5/2017 về phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (07/5/1959 – 07/5/2019).

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 22/5/2017 về tổ chức cuộc thi viết về “” Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 15/5/2017 về tổ chức phong trào thi đua “Sơn La chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố trao Quyết định bổ nhiệm, điều động công chức.

          Ngày 20/01/2017, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố, trao  quyết định bổ nhiệm, điều động công chức. Đến  dự Lễ công bố và trao Quyết định, bổ nhiệm có đồng chí Lưu Minh Quân  – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí đại diện cho […]

Công văn số 1415/SNV-TĐKT ngày 14/12/2016 về việc hướng dẫn công tác khen thưởng phong trào thi đua Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Công văn số 1404/SNV-TĐTK ngày 13/12/2016 V/v hướng dẫn khen thưởng Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016.

Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 về việc phân chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công văn số 1235/SNV-TĐKT ngày 04/11/2016 V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; – UBND các huyện, thành phố; – Các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh. Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 được sửa đổi, bổ sung một số Điều năm 2005, năm 2013; Căn cứ Quyết định […]

Quyết số 39/QĐ-TĐKT ngày 11/10/2016 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại tại Ban Thi đua – Khen thưởng.

Trang 1 / 41234

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La