Lịch công tác của sở nội vụ: Từ ngày 19-03-2018 đến 25-03-2018
<< Tuần trước Tuần hiện tại Tuần kế tiếp >>
Ngày Buổi
Thời gan Nội dung Địa điểm Người chủ trì, chỉ đạo hoặc tham dự
19-03-2018
Thứ hai
 
 
20-03-2018
Thứ ba
 
 
21-03-2018
Thứ tư
 
 
22-03-2018
Thứ năm
 
 
23-03-2018
Thứ sáu
 
 
24-03-2018
Thứ bảy
 
 
25-03-2018
Chủ nhật