Lịch công tác của sở nội vụ: Từ ngày 21-01-2019 đến 27-01-2019
<< Tuần trước Tuần hiện tại Tuần kế tiếp >>
Ngày Buổi
Thời gan Nội dung Địa điểm Người chủ trì, chỉ đạo hoặc tham dự
21-01-2019
Thứ hai
 
 
22-01-2019
Thứ ba
 
 
23-01-2019
Thứ tư
 
 
24-01-2019
Thứ năm
 
 
25-01-2019
Thứ sáu
 
 
26-01-2019
Thứ bảy
 
 
27-01-2019
Chủ nhật