Lịch công tác của sở nội vụ: Từ ngày 24-09-2018 đến 30-09-2018
<< Tuần trước Tuần hiện tại Tuần kế tiếp >>
Ngày Buổi
Thời gan Nội dung Địa điểm Người chủ trì, chỉ đạo hoặc tham dự
24-09-2018
Thứ hai
 
 
25-09-2018
Thứ ba
 
 
26-09-2018
Thứ tư
 
 
27-09-2018
Thứ năm
 
 
28-09-2018
Thứ sáu
 
 
29-09-2018
Thứ bảy
 
 
30-09-2018
Chủ nhật