Lịch công tác tuần thứ 43 của Sở Nội vụ (từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   23/10  Thứ ba 24/10 Thứ tư 25/10 Thứ năm  26/10 Thứ sáu 27/10 Thứ bảy 28/10 Chủ nhật 29/10  

Lịch công tác tuần thứ 42 của Sở Nội vụ (từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   16/10  Thứ ba 17/10 Thứ tư 18/10 Thứ năm  19/10 Thứ sáu 20/10 Thứ bảy 21/10 Chủ nhật 22/10  

Lịch công tác tuần thứ 41 của Sở Nội vụ (từ ngày 09/10/2017 đến 15/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   09/10  Thứ ba 10/10  14h00′  Dự họp, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh  20h00′ […]

Lịch công tác tuần thứ 40 của Sở Nội vụ (từ ngày 02/10/2017 đến 08/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   02/10  7h30′  Dự Lễ kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam  Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Sơn La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng  14h00′  Dự Hội nghị giao […]

Lịch công tác tuần thứ 39 của Sở Nội vụ (từ ngày 25/9/2017 đến 01/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   25/9  Cả ngày  Duyệt biên chế năm 2018  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Nguyễn Minh Hòa PGĐ Trần Bình Minh  14h00′  Hội nghị tổng kết công tác phụ […]

Lịch công tác tuần thứ 38 của Sở Nội vụ (từ ngày 18/9/2017 đến 24/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   18/9  7h30′  Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức dưới 30 tuổi  Hội trường nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh  8h00′  Họp […]

Lịch công tác tuần thứ 37 của Sở Nội vụ (từ ngày 11/9/2017 đến 17/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   11/9  11-14/9  Kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017  Huyện Sông Mã, Sốp Cộp  PGĐ Cầm Thúy Vân  8h00′  Làm việc với Viện Khoa […]

Lịch công tác tuần thứ 36 của Sở Nội vụ (từ ngày 04/9/2017 đến 05/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   04/9  Nghỉ bù ngày 02/9  Thứ ba 05/9  14h00′  Dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9/2017  Phòng họp Ban Tổ chức tỉnh ủy  GĐ Nguyễn Minh Hòa […]

Lịch công tác tuần thứ 35 của Sở Nội vụ (từ ngày 28/8 đến 03/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   28/8  Thứ ba 29/8 7h30′ Dự Hội nghị tổng kết dự án 600 Phó Chủ tịch xã Hội trường lớn tầng 2, Bộ Nội vụ GĐ Nguyễn Minh Hòa; […]

Lịch công tác tuần thứ 34 của Sở Nội vụ (từ ngày 21/8 đến 27/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   21/8  8h00′  Dự họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực công thương  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần […]

Trang 1 / 1512345...10...Cuối