Đổi mới phong cách làm việc

tải xuống (5)

Phong cách làm việc là cách thức làm việc ổn định, mang sắc thái của mỗi người. Phong cách làm việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: Phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, khí chất của cá nhân; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, điều kiện làm việc, sinh hoạt; […]

Văn hóa khoan dung, nhân ái Hồ Chí Minh

hcm 1_copy

(Chinhphu.vn) – Năm 1923, nhà báo Xô viết Osiv Mandelstam đã đưa ra những lời nhận xét rất xác đáng về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn đang là chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc trên hành trình tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc: “Qua phong thái […]

Kinh nghiệm phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ

0000181_17

Làm thế nào để tổ chức tốt buổi sinh hoạt chi bộ? Tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ vì sao còn yếu? Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý đảng viên? Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ… là những nội dung […]

Những lời dạy của Bác Hồ đối với Công Đoàn

story(5)

Trong những năm 1920, cùng với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã làm hết sức mình để giác ngộ và thức tỉnh giai cấp công nhân Việt Nam đến với phong trào đấu tranh cách mạng giành […]

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc.

images

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc. Đối tượng áp dụng. Tất cả cán bộ, công […]

Cấm uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc: “Nghiêm túc và không có ngoại lệ”

tải xuống (3)

Sau 3 tháng thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đã đem lại những kết quả rõ rệt. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Ban thường vụ các huyện […]

Chi Bộ 2 – Đảng bộ Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2014

HCM

Thực hiện văn bản Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05.12.2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 25.12.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; Kế hoạch số 98-KH/ĐUK ngày 15/01/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2014:“Học tập […]

Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

images (5)

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần hết sức sâu sắc, cao cả không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân […]

Học Bác về tinh thần trách nhiệm

HCM

Năm 2014, chủ đề  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” được triển khai nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức đúng đắn hơn về trách nhiệm của bản […]