Danh sách các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công trong năm.

Đăng ngày: 20/09/2017 15:02:31

Stt

Tên dự án

Thi gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

 Tình trạng

1

Sửa xe

Năm 2017

131.500.000

Đã thực hiện xong

2

Mua thảm sân cầu

Năm 2017

99.938.000

Đã thực hiện xong

3

Mua sắm tập trung

Năm 2017

40.630.000

Đã thực hiện xong

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La