Danh sách các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công trong năm.

Đăng ngày: 20/09/2017 15:02:31

Stt Tên dự án Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Nội dung  Tình trạng
1 Sửa xe Năm 2017 131.500.000 Chi tiết Đã thực hiện xong
2 Mua thảm sân cầu Năm 2017 99.938.000 Chi tiết Đã thực hiện xong
3 Mua sắm tập trung Năm 2017 40.630.000 Chi tiết Đã thực hiện xong
4 Xây dựng và triển khai phần mềm  đánh giá chỉ số cải cách hành chính Năm 2018 699.665.000 Chi tiết Đang thực hiện

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La