Danh mục thủ tục hành chính

Đăng ngày: 13/07/2015 16:48:55

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA SỞ NỘI VỤ.

1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
3 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La