Danh mục thủ tục hành chính

Đăng ngày: 13/07/2015 16:48:55

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA SỞ NỘI VỤ.

1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
3 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La