Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1959 – 03/3/2014)

BPhòng

          Sơn La, là tỉnh miền núi có 250 km đường biên giới giáp với nước CHDCND Lào, trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng, phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân […]

Học Bác về tinh thần trách nhiệm

HCM

Năm 2014, chủ đề  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” được triển khai nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức đúng đắn hơn về trách nhiệm của bản […]

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 2014

Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2014, được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng ủy, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2014. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Trưởng, Tỉnh ủy Viên, Giám Đốc Sở Nội vụ, […]

Trang 3 / 3123