Hướng dẫn chấm điểm chỉ số CCHC 2018

Kế hoạch số 839/KH-SNV ngày 20/6/2018 về Tiếp tục thực hiện một số giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nội vụ.

Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 31/01/2018 về ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 09/01/2018 về Trồng cây phân tán năm 2018 của Sở Nội vụ

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng.

Kế hoạch số 691/KH-SNV ngày 22/5/2018 V/v thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sở.

Quyết định số 138/QĐ-SNV ngày 15/5/2018 về Thành lập đoàn kiểm tra công tác bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường, Sở Công thương.

Ban hành quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở ban ngành UBND các huyện Thành phố

Quyết định số 132/QĐ-SNV ngày 07/5/2018 về Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức các cấp về công tác cải cách hành chính năm 2018 tại huyện Quỳnh Nhai.

Quyết định số131/QĐ-SNV ngày 7/5/2018 về Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức các cấp về công tác cải cách hành chính năm 2018 tại huyện Sông Mã

Trang 1 / 712345...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La