Quyết định 193/QĐ-SNV ngày 14/5/2017 về Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, trách nhiệm của Sở Nội vụ.

Số141/UBND-NC ngày 21/01/2015 về việc đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2014

Để tổ chức triển khai Quyết định số 15/QĐ-BNV ngày 14/01/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1294/BNV-CCHC […]

Số: 834 /SNV-CCHC V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012-2014

Số: 833 /SNV-CCHC V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012-2013

Yêu cầu báo cáo về Tự chủ tài chính năm 2014

Yêu cầu báo cáo về công tác Bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2014.

Hướng dẫn báo cáo cải cách hành chính năm 2014

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

images67

Ngày 09 tháng 5 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự đánh giá chấm điểm thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) hàng năm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về […]

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014

Anh CCHC

       Nhằm phát huy và đánh giá đúng việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2014, tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, phát hiện những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc để tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, yếu […]

Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt danh mục thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố.

Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước đã bình chọn 10 sự kiện cải cách hành chính tiêu biểu của năm 2013

          Nhằm thống nhất việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng HĐND-UBND […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La