Lãnh đạo Sở Nội vụ tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động

Đăng ngày: 14/01/2019 17:21:45

Ngày 13 tháng 12 năm 2018 Sở Nội vụ đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Trường Cao đẳng Sơn La và bà Nguyễn Thị Dung, viên chức công tác tại phòng Xử lý nghiệp vụ Thư viện, Trung tâm thông tin Thư viện, Trường Cao đẳng Sơn La là người viết đơn kiến nghị về việc chuyển xếp ngạch viên chức.

Dự chỉ đạo cuộc đối thoại có đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ; tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Công chức viên chức, Thanh tra Sở Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Sơn La và bà Nguyễn Thị Dung, viên chức công tác tại phòng Xử lý nghiệp vụ Thư viện, Trung tâm thông tin Thư viện, Trường Cao đẳng Sơn La.

Theo kiến nghị của bà Nguyễn Thị Dung, bà Dung được tuyển dụng vào làm việc tại Trường Trung học sư phạm cấp I Sơn La (nay là trường Cao đẳng Sơn La) từ năm 1990 theo Quyết định số 08/QĐ-BTCCQ ngày 10/01/1990 bố trí làm Thủ kho; đến năm 2002 bà được bố trí làm Thủ thư phòng kho mượn Thư viện; năm 2005 được đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện tại Trường Cao đẳng Văn thư – Lưu trữ Trung ương I Hà Nội nay là Trường Đại học Nội vụ; năm 2014 đi học và tốt nghiệp Đại học ngành Thư viện – Thông tin. Tuy nhiên hiện nay Trường Cao đẳng Sơn La xếp vào đối tượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, mã ngạch và hưởng lương nhân viên phục vụ (mã số 01.009), bà Dung đã nhiều lần kiến nghị trực tiếp với Ban giám hiệu, phòng Tổ chức cán bộ để được chuyển xếp sang ngạch, bậc lương của viên chức sự nghiệp, nhưng đến nay chưa được giải quyết; bà Dung đề nghị được chuyển xếp lại ngạch, bậc lương sang Trung cấp (viên chức loại B) hoặc ngạch Thư viện viên Trung cấp, thời điểm từ năm 2005.

Sau khi nghe nội dung kiến nghị, báo cáo việc giải quyết của Trường Cao đẳng Sơn La và các ý kiến thảo luận, đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ đã kết luận, chỉ đạo: “(1)Đề nghị Trường Cao đẳng Sơn La căn cứ vào phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; điều kiện, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; vị trí việc làm; quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Dung, tổ chức họp tập thể lãnh đạo, phòng chuyên môn thống nhất, quyết định chuyển xếp ngạch, bậc lương cho bà Nguyễn Thị Dung ở thời điểm phù hợp, theo vị trí việc làm, bảo đảm không trái quy định của Nhà nước, không sai chế độ, chính sách, quyền lợi đối với người lao động. Hoàn thành trước ngày 31/12/2018. Kiểm tra, rà soát lại việc tuyển dụng, xếp mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, mã số, ngạch nhân viên lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Trường nhằm kịp thời phát hiện các sai sót trong quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng. Tuyên truyền tới viên chức và người lao động về việc chuyển xếp lại chức danh nghề nghiệp đối với bà Nguyễn Thị Dung. (2)Giao phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra Trường Cao đẳng Sơn La thực hiện chuyển xếp lại chức danh nghề nghiệp đối với bà Nguyễn Thị Dung”.

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức họp để thống nhất phương án giải quyết chuyển xếp lại ngạch viên chức cho bà Nguyễn Thị Dung vào ngạch thư viện viên trung cấp, mã số 17.171 (Thư viện viên hạng IV, Mã số: V.10.02.07) kể từ tháng 01 năm 2006./.

Bài viết: Bùi Văn Hào  – Phó Chánh Thanh tra