KIỂM TRA TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 993 TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU

Đăng ngày: 05/01/2019 15:07:04

Thực hiện Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về kế hoạch thực hiện Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021.

 

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, đoàn công tác của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Sơn La của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu với các nội dung: Kiểm tra tình hình tiến độ thực hiện Đề án; Quy trình, thủ tục đấu thầu, hồ sơ trúng thầu; giám sát số lượng tài liệu trước và sau chỉnh lý; chất lượng hồ sơ, công việc hoàn thành.

IMG_6430

Qua kiểm tra cho thấy UBND huyện Thuận Châu đã thu thập được hơn 1.000 mét tài liệu. Giai đoạn 1 năm 2018 đã chỉnh lý hoàn chỉnh với số lượng 360 mét là tài liệu của các phòng Tài Chính kế hoạch; Kinh tế hạ tầng; Giáo dục và đào tạo và đưa về lưu tại kho lưu trữ của huyện. Qua đó đoàn công tác cũng đã chỉ ra được những vướng mắc, đồng thời hướng dẫn UBND huyện Thuận Châu trong việc triển khai thực hiện Đề án hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo./.

 

Nguyễn Thị Mai Anh – Trung tâm Lưu trữ lịch sử