Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức năm 2018

Đăng ngày: 21/12/2018 08:34:45

Ngày 19/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND phường Quyết Thắng, UBND xã Chiềng Ngần thuộc UBND Thành phố Sơn La. Trong đó, kiểm tra các nội dung liên quan đến việc thực hiện thời giờ làm việc; trang phục làm việc; việc quản lý, sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức; việc bài trí công sở; việc niêm yết công khai, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.

IMG_1911

Qua kiểm tra đột xuất tại các đơn vị trên cho thấy: phần lớn các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã chấp hành các quy định về thời gian; tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức; việc bài trí công sở đảm bảo khoa học; tổ chức tiếp công dân theo quy định; sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và quản lý nhà nước thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; đã sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ để trao đổi công việc.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế mà một số đơn vị cần khắc phục như: việc niêm yết các thủ tục hành chính theo quy định chưa đầy đủ, chưa kịp thời; chưa niêm yết địa chỉ, số điện thoại, email của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; việc sắp xếp bố trí tài liệu tại các phòng làm việc còn chưa khoa học; không phân công lãnh đạo trực cơ quan, có công chức đi làm muộn, một số công chức trong quá trình làm việc không đeo thẻ công chức; chưa sử  dụng hiệu quả các tính năng của phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; chưa thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ để trao đổi công việc.

Thông qua kiểm tra, đã trực tiếp chỉ rõ và kịp thời chấn chỉnh được những mặt còn hạn chế trong công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại các cơ quan, đơn vị. Nâng cao tính tự giác trong việc chấp hành tác phong lề lối làm việc của công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Bích Thủy- Trưởng phòng Cải cách hành chính- Văn thư, Lưu trữ, Sở Nội vụ