Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng, việc thực hiện dân chủ tại Trung tâm Y tế huyện Mường La

Đăng ngày: 06/12/2018 09:17:26

File đính kèm: