Hội nghị Tập huấn nâng hiệu quả quản trị và hành chính (PAPI) năm 2018

Đăng ngày: 05/12/2018 08:29:17

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Hỗ trợ cải thiện Hiệu quả Quản trị và Hành chính công” tỉnh Sơn La năm 2018; Quyết định số 964/QĐ-SNV ngày 09/11/2018 của Sở Nội vụ về việc mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La năm 2018.

Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 01/12/2018, Sở Nội vụ đã phối hợp với Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 tại huyện Mộc Châu và Thành phố Sơn La cho 508 học viên là Chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND, phòng nội vụ; bí thư đảng ủy, phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn Thành phố, huyện Mai Sơn, Mường La, Yên Châu, Mộc Châu và Vân Hồ.

05.12.2018

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại Thành phố Sơn La

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các đồng chí giảng viên thuộc Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt, giới thiệu các nội dung chính về chỉ số PAPI; sự cần thiết, yêu cầu cải thiện hiệu quả quản trị. Các kinh nghiệm và giải pháp cải thiệu chỉ số PAPI…đồng thời giảng viên cũng cho học viên thảo luận các vấn đề cần cải thiện Hiệu quả Quản trị của xã, phường, thị trấn; làm các bài tập tình huống về nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả quản trị xã, phường, thị trấn; giải đáp những khó khăn, vướng mắc của học viên trong việc triển khai nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Trần Quốc Khánh – Phòng cải cách hành chính