V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã tính đến ngày 31/12/2018.

Đăng ngày: 26/11/2018 14:52:34

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La