Hội nghị thống nhất địa giới hành chính giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái

Đăng ngày: 07/11/2018 17:03:58

Thực hiện Quyết định số 513 ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, hiệp thương giải quyết tuyến địa giới hành chính giữa hai tỉnh Sơn La, Yên Bái của Sở Nội vụ hai tỉnh.

Ngày 05/11/2018 tại tỉnh Yên Bái, Chủ tịch UBND hai tỉnh Sơn La và Yên Bái đã đồng chủ trì hội nghị hiệp thương thống nhất kết quả giải quyết tuyến địa giới hành chính giữa các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái với các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mường La của tỉnh Sơn La. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND hai tỉnh thống nhất giữ nguyên 16 tuyến theo đường địa giới hành chính 364. Đồng thời thống nhất phương án giải quyết tại 05 điểm tồn tại bất cập về thực tế quản lý so với hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364.

07.11.20118

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và Yên Bái ký kết về giải quyết tuyến  địa giới hành chính giữa hai tỉnh

Về nhiệm vụ thời gian tới, hội nghị thống nhất giao cho Sở Nội vụ 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai, thực hiện các quy trình, thủ tục để hoàn thiện bộ hồ sơ bản đồ địa giới 2 tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường 2 tỉnh nhanh chóng triển khai, hướng dẫn UBND các huyện về trình tự, thủ tục, hồ sơ,… để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang canh tác xen canh. Cùng với đó, các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội của 2 tỉnh cũng cần xây dựng kế hoạch phối hợp với các xã, bản tổ chức tuyên truyền, vận động, chỉ đạo nhân dân thực hiện nghiêm phương án giải quyết tại 5 điểm tồn tại bất cập về địa giới hành chính như đã thống nhất.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ kí kết giữa Chủ tịch UBND 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái về hiệp thương giải quyết tuyến địa giới hành chính giữa 2 tỉnh.

Người viết tin: Hà Trung Thắng