Thanh tra đột xuất tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 15/10/2018 14:02:46

Ngày 9/10/2018, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra đột xuất và tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về công tác đánh giá xếp loại công chức; công tác lập hồ sơ, xét duyệt hồ sơ cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018.

Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên Đoàn Thanh tra, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan.

10.10.2018

Ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn quyết định thanh tra.

          Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 643/QĐ-SNV ngày 5/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra đột xuất tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; thông qua kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra.

Sau khi nghe Đoàn Thanh tra trao đổi một số nội dung liên quan đến kế hoạch thanh tra. Ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhất trí, giao phòng Tổ chức – Cán bộ chuẩn bị, cung cấp tài liệu phục vụ công tác kiểm tra của đoàn thanh tra

Theo Kế hoạch Đoàn thanh tra trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 9/10/2018./.

Người viết tin: Lò Phương Thảo – CV Thanh tra sở