Công khai Kết luận Về việc thanh tra đột xuất việc xét, cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Đăng ngày: 24/10/2018 11:01:31

Ngày 22/10/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số1447/KL-SNV  Về việc thanh tra đột xuất việc xét, cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

File đính kèm: