Công khai Kết luận thanh tra tại trường THPT Quỳnh Nhai

Đăng ngày: 17/10/2018 10:44:12

Ngày 19/10/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số 1413/KL-SNV ngày 15/10/2018 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện định mức giáo viên, số lớp, số học sinh và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan tại Trường Trung học phổ thông Quỳnh Nhai.

File đính kèm: