Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan tại Trung tâm Y tế huyện Mường La.

Kế hoạch số 1463/KH-SNV ngày 25/10/2018 Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” của Sở Nội vụ năm 2018.

Công khai Kết luận Về việc thanh tra đột xuất việc xét, cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 22/10/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số1447/KL-SNV  Về việc thanh tra đột xuất việc xét, cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn công tác Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm việc với tỉnh Sơn La

19.10.2018

Ngày 17/10/2018, Đoàn công tác Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, do đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Tiếp […]

Công khai Kết luận thanh tra tại trường THPT Quỳnh Nhai

Ngày 19/10/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số 1413/KL-SNV ngày 15/10/2018 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện định mức giáo viên, số lớp, số […]

Thanh tra đột xuất tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

10.10.2018

Ngày 9/10/2018, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra đột xuất và tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về công tác đánh giá xếp loại công chức; công tác lập hồ […]

Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại Sở Nội vụ năm 2019 – 2020

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

13.10.2018

Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2018, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã tổ chức buổi tọa đàm. Tới dự có đại diện Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI; UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đại […]

Công văn số 1385/SNV-XDCQ&CTTN ngày 10/10/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh.

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La