THANH TRA NỘI VỤ TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH SƠN LA

Đăng ngày: 03/09/2018 07:47:20

    Ngày 27/8/2018, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.   

    Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Chí Thanh, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; ông Trần Văn Tảo, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng, các thành viên Đoàn Thanh tra, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, khoa có liên quan.

41026245_304775783588948_8763432858233602048_n

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn quyết định thanh tra.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Chí Thanh – Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La; thông qua kế hoạch làm việc của Đoàn Thanh tra.

Sau khi nghe Đoàn Thanh tra trao đổi một số nội dung liên quan đến kế hoạch thanh tra. Ông Trần Văn Tảo – Giám đốc Bệnh viện đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan giai đoạn 2016 – 2017.

    Theo Kế hoạch Đoàn thanh tra trực tiếp tại Bệnh viện từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 31/8/2018).

Tin, ảnh: Phương Thảo – Thanh tra sở