Kết Luận số 1285/KL-SNV ngày 17/9/2018 về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 18/09/2018 10:09:22

File đính kèm: