Kết Luận số 1285/KL-SNV ngày 17/9/2018 về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 18/09/2018 10:09:22

File đính kèm:

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La