Huyện Quỳnh Nhai tổ chức phát động phong trào thi đua ”55 ngày đêm chung tay xây dựng Nông thôn mới”

Đăng ngày: 21/09/2018 14:51:02

Với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đưa xã Pá Ma Pha Khinh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, ngày 20/9/2018, tại trụ sở UBND xã, Huyện ủy – HĐND – UBND, Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua ”55 ngày đêm chung tay xây dựng nông thôn mới”. Dự buổi Lễ có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã trên địa bàn huyện và đông đảo bà con nhân dân xã Pá Ma Pha Khinh.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong huyện đã ký kết giao ước thi đua chung tay giúp xã cùng phấn đấu hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể được lãnh đạo huyện phân công phụ trách trong việc xây dựng xã Pá Ma Pha Khinh đạt chuẩn nông thôn mới.

20.9.2018.11

Lãnh đạo các phòng, Ban và các xã ký kết thi đua với Huyện ủy -UBND huyện Quỳnh Nhai.

Cũng tại buổi Lễ phát động, Thường trực Huyện ủy – HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao hỗ trợ xóa nhà tạm cho bà con nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.

20.9.2018.12

Đại diện Thường trực Huyện ủy – HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm.

Phát biểu tại buổi Lễ, lãnh đạo Huyện ủy – HĐND và UBND huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập để cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn. Các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt cam kết giúp xã hoàn thành từng tiêu chí cụ thể đã được phân công; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò chủ thể của người dân, chính là tiền đề quan trọng để xã Pá Ma Pha Khinh đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các đại biểu và bà con nhân dân xã Pá Ma Pha Khinh đã tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên trụ sở UBND xã và các tuyến đường trung tâm của xã./.

Nguyễn Sơn Hà: Ban Thi đua – Khen thưởng