Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức Phiên họp thứ hai năm 2018

Đăng ngày: 14/09/2018 10:14:32

Chiều 13/9/2018, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

18.9.2018

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018:

Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng; tham mưu tổ chức thành công gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổng kết, trao giải cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” trên địa bàn tỉnh…

Các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của tỉnh. Kết quả, 9 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã tặng 96 Cờ thi đua, công nhận 713 tập thể lao động xuất sắc, 32 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng trên 2.300 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chứng nhận 1.101 hộ gia đình, hợp tác xã, 17 doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp năm 2017; 572 Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”…

18.9.2018.1

Tại Phiên họp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã biểu quyết thông qua tờ trình đề nghị xét tặng các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua cấp Nhà nước, cấp tỉnh cho các gia đình liệt sỹ, cá nhân có quá trình cống hiến, tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục – Đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh yêu cầu các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách tổ chức tốt các phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La; đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong lao động, sản xuất; phối hợp chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và chuẩn bị tốt nội dung phát động phong trào thi đua năm 2019./.

Tin, ảnh: Phạm Thị Quỳnh Lan – Ban Thi đua – Khen thưởng