HỌC TẬP TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN, DÂN CHỦ, CÔNG TÁC NỘI VỤ TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH.

Đăng ngày: 10/09/2018 14:04:11

Thực hiện Công văn số 2939/UBND-NC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc đi học tập kinh nghiệm ở trong nước. Từ ngày 04 đến ngày 07/9/2018, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân vận, dân chủ, công tác nội vụ tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng các thành viên là các đồng chí đại diện các phòng chuyên môn có liên quan của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

13.9.2018.1

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thay mặt đoàn công tác tặng quà lưu niệm Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Ngày 5/9/2018, đoàn đã có buổi làm việc trao đổi, học tập kinh nghiệm với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. Tham dự buổi làm việc về phía Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Đình Dinh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Phan Ngọc Duy – Phó Giám đốc Sở và các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Nội vụ hai tỉnh đã trao đổi với tinh thần cởi mở các nội dung về công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy,… Đặc biệt trong buổi làm việc hai bên cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập./.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Tư