Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo xin ý kiến vào dự thảo sửa đổi Luật Thanh niên.

Đăng ngày: 28/09/2018 09:42:38

Ngày 26/9/2018, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005. Chủ trì hội nghị: Đại diện Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị còn có đại diện Qũy Dân số liên hợp quốc tại Việt Nam, Ban quản lý dự án VNM9P04, lãnh đạo một số bộ ngành có liên quan; lãnh đạo và chuyên viên Sở Nội vụ các tỉnh: Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh…

28.9.2018

Quang cảnh hội thảo xin ý kiến

Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi bao gồm 6 chương, 51 điều. Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung 7 chính sách đối với nhóm thanh niên đặc thù; tổ chức đối thoại với thanh niên; tháng thanh niên; quy định về đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách phát triển thanh niên; trách nhiệm của Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp, trách nhiệm của các tổ chức của thanh niên như Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên.

Trên cơ sở nội dung Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: quy định tuổi thanh niên; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của thanh niên; xem xét lại chính sách đối với nhóm thanh niên đặc thù vì Nhà nước đã có chính sách riêng đối với các nhóm đối tượng này; nguồn lực, kinh phí đầu tư cho phát triển thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện Luật thanh niên…

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư TW đoàn TNCSHCM cảm ơn các ý kiến tham gia thảo luận; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo dự án luật nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo tiếp tục xin ý kiến các đơn vị, tổ chức có liên quan khác về Luật Thanh niên sửa đổi./.

Người viết tin: Nguyễn Thị Then