Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2018

Đăng ngày: 02/08/2018 11:00:05

Trong 2 ngày 30-31/7/2018, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ); Lãnh đạo các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng và phòng chuyên môn, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức của tỉnh về công tác cải cách hành chính là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố chính quyền cơ sở, phục vụ nhân dân.

2.8.2018.1

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu Khai mạc tại Hội nghị

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) giới thiệu tổng quan về cải cách thủ tục hành chính – kiểm soát thủ tục hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Kỹ năng giao tiếp với tổ chức, công dân; Kỹ năng điều tra xã hội học thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận những bất cập, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

2.8.2018.2

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Trên cơ sở nghiên cứu những nội dung trao đổi tại Hội nghị và tình hình thực tế, các học viên sẽ được nhận thức đầy đủ để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trần Quốc Khánh – Phòng Cải cách hành chính