CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI UBND HUYỆN SỐP CỘP

Đăng ngày: 22/08/2018 08:28:39

Ngày 8/8/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số 1084/KL-SNV về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng tại UBND huyện Sốp Cộp.

(Toàn văn Kết luận được đính kèm)