Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 24/07/2018 11:20:46