Kết quả giải quyết khiếu nại lần hai của bà Trương Thị Thảo, cư trú tiểu khu 4, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu đối với Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện Thuận Châu về kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Trương Thị Thảo

Đăng ngày: 19/07/2018 18:01:10

Ngày 17/7/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Thảo, cư trú tiểu khu 4, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu đối với Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện Thuận Châu về kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Trương Thị Thảo. Quyết định gồm những nội dung cơ bản sau:

 Công nhận một phần kết quả và giữ nguyên ý thứ hai tại Điều 1 Quyết định 2728/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND huyện Thuận Châu về kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Trương Thị Thảo.

– Đồng ý giải quyết theo yêu cầu thanh toán 12 tháng lương từ ngày 01/10/2001 đến hết tháng 9/2002 theo mức lương cơ sở tại thời điểm tháng 12/2015, số tiền thanh toán là 66.412.000 đồng.

– Đồng ý giải quyết một phần kinh phí hỗ trợ do thiệt thòi về tiền lương hưu thực tế bà Trương Thị Thảo đang hưởng so với tiền lương hưu của bà Lầy Thị Hồng Xương nguyên giáo viên Trường Mầm non Kim Đồng, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, người có cùng trình độ sơ cấp, cùng thời gian công tác nay đã nghỉ hưu với mức lương 4.732.276 đồng; số tiền chênh lệch là 1.727.007 đồng/tháng, thời gian nghỉ là 20 năm; mức thanh toán là 1.727.007 x 240 tháng = 414.481.680 đồng.

– Các yêu cầu khác của bà Trương Thị Thảo không có căn cứ pháp lý để giải quyết.

(Toàn văn Quyết định số 1736/QĐ-UBND được đính kèm theo)

Tin, bài: Lò Phương Thảo – Thanh tra Sở