Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII

Đăng ngày: 27/07/2018 08:12:09

Chiều ngày 24/7/2018, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII. Tham gia khóa học tập gồm toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức người lao động Sở Nội vụ.

37825491_2131311687188409_8928037531392409600_n

Đ/c Nguyễn Viết Hưng Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Hưng Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:

1. Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

3. Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí  Nguyễn Viết Hưng đã phân tích cụ thể và nêu rõ ý nghĩa, sự cần thiết; đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan.

Thông qua Hội nghị đã giúp đảng viên, công chức, viên chức Sở Nội vụ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của Ngành, qua đó góp phần thực hiện trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

NGười viết tin: Lương Văn Hậu – VP Sở