Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý xây dựng đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2021.

Đăng ngày: 13/07/2018 08:34:28

Ngày 10/7/2018, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021. Đồng chí Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo còn có Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương; đại diện một số bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tỉnh ủy của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Bắc.

13.7.2018

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, sự biến động về đơn vị hành chính trong từng giai đoạn đều nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2021 gửi lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trên cả nước; đồng thời tổ chức Hội thảo lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý về nội dung Đề án trước khi báo cáo Chính phủ.

Đề án đưa ra mục tiêu từ nay đến năm 2021: Sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn cả về quy mô dân số và diện tích tự nhiên (theo kết quả rà soát gồm 18 đơn vị hành chính cấp huyện; 637 đơn vị hành chính cấp xã) Từ năm 2022 đến năm 2030: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tiêu chuẩn quy định. Đề án đưa ra lộ trình năm 2019 thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số. Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư do sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Năm 2021, tổng kết và xây dựng đề án tổng thể sắp xếp từ năm 2022 – 2030.

Trên cơ sở nội dung của Đề án, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: cần nghiên cứu để bổ sung quy định về tiêu chuẩn, các yếu tố đặc thù, mục tiêu và lộ trình triển khai thực hiện; chế độ, chính sách phù hợp với cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp,…

Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cảm ơn các ý kiến tham gia thảo luận,đóng góp ý kiến của các đại biểu; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo Đề án nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Tin, ảnh: Hà Trung Thắng, P Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên