Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cho lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

Đăng ngày: 18/06/2018 17:05:56

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021.
Từ ngày 16-19/6/2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lao động hợp đồng được UBND các huyện tuyển chọn theo Nghị quyết số 76/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh (tổng số 115/118 học viên tham gia).

18.62018

Đ/c Trần Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu Khai mạc tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được nghe các đồng chí báo cáo viên của Sở Nội vụ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh truyền tải các nội dung cơ bản về hệ thống chính trị ở cơ sở; tổng quan về cán bộ, công chức cấp xã; kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính; kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; công tác dân vận; công tác tôn giáo và dân tộc ở xã; công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; chuyên đề về nông thôn mới.

Trên cơ sở nghiên cứu những nội dung tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết và nâng cao nhận thức để tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Nguyễn Đình Lợi