Quyết định Điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông, sử dụng đất và thoát nước mặt khu vực đồi cảnh quan, cầu coong nọi thuộc hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô 1&2 khu đô thị mới gắn với dự án thoát lũ suối nậm la thành phố sơn la tỉnh SơnLa

Đăng ngày: 11/06/2018 08:37:43