Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2018

Đăng ngày: 06/06/2018 11:31:51

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy định chi tiết Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020, trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngày 5/6/2018, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2018 cho lãnh đạo các ban đảng tỉnh uỷ, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể của tỉnh, các sở, ngành và các huyện, thành phố.

6.6.62018

Đồng chí Cầm Thuý Vân – Phó giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Dự khai mạc và trực tiếp báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; đồng chí Cầm Thuý Vân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phát biểu khai mạc và trực tiếp báo cáo viên hội nghị.

6.6.62018.1

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt chủ trương, quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; khái quát tình hình tôn giáo của tỉnh; một số nội dung trong công tác vận động quần chúng, chức sắc, tín đồ tôn giáo; quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tôn giáo của cơ quan, đơn vị và địa phương nắm được đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, cụ thể là: một số điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các nội dung liên quan đến tôn giáo. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện công tác tôn giáo và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh./.

Tin, ảnh: Nguyễn Biên Cương