Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND Huyện Mai Sơn về phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mai Sơn năm 2017

Đăng ngày: 11/05/2018 07:43:42

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La