Công văn số 635/SNV-TCBC&TCPCP ngày 08/5/2018 Về việc xin ý kiến hồ sơ dự thảo nghị quyết của HĐND về hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

Đăng ngày: 11/05/2018 09:05:22

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La