Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 31/01/2018 về ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 09/01/2018 về Trồng cây phân tán năm 2018 của Sở Nội vụ

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng.

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018 – “ THUỐC LÁ VÀ BỆNH TIM MẠCH “

Hàng năm, vào ngày 31/5, Tổ chức Y tế Thế giới và các thành viên tổ chức Ngày Thế giới không thuốc lá, nêu bật nguy cơ về sức khoẻ và các nguy cơ khác liên quan đến việc sử dụng thuốc lá, và vận động các chính sách hiệu quả để giảm thiểu mức […]

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng.

Kế hoạch số 691/KH-SNV ngày 22/5/2018 V/v thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sở.

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

du thao logo1

Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi viết cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La

21.5.2018.32

Chiều ngày 15/5/2018 tại phòng họp Sở Nội vụ, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức họp phiên thứ 3 dưới sự chủ trì […]

Quyết định số 138/QĐ-SNV ngày 15/5/2018 về Thành lập đoàn kiểm tra công tác bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường, Sở Công thương.

Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Huyện Mộc Châu V/v Phê duyệt kết quả tuyển chọn lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người tại các xã năm 2018 (lần 2).

Trang 1 / 3123