Thông tin về kết quả chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn

Đăng ngày: 12/04/2018 17:20:27

Nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào; hai tỉnh Sơn La – Hủa Phăn. Nhận lời mời của Sở Nội vụ tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào, từ ngày 09 -11/4/2018, Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc sở đã sang thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Thành phần tiếp, làm việc phía tỉnh Hủa Phăn gồm: Đồng chí Phết Ma Ni Phon – Quyền Giám đốc Sở Nội vụ, Đồng chí Lun Thong Vông Kẹo Phi La – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban Sở Nội vụ tỉnh Hủa Phăn.

IMG_20113333

(Ảnh về hoạt động của đoàn tại buổi làm việc)

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Sơn La đã thông tin về một số nội dung chính mà Sở Nội vụ tỉnh Sơn La và đang triển khai thực hiện và những vấn đề rút ra có tính chất kinh nghiệm để cùng nhau trao đổi.

Sở Nội vụ tỉnh Hủa Phăn cũng đã thông tin về tình hình chung của tỉnh Hủa Phăn; Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Sở Nội vụ, một số nội dung cần trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác Tôn giáo, kết hôn ngoài giá thú, quản lý công chức viên chức, thực hiện cơ chế một cửa…

Đoàn công tác của hai Sở cùng chia sẻ những vướng mắc trong công tác Nội vụ và thảo luận các giải pháp tháo gỡ để tham mưu thực hiện tốt công tác Tổ chức Nhà nước của mỗi tỉnh trong thời gian tới và thống nhất một số nội dung như sau:

– Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hai tỉnh, nhất là nhân dân khu vực biên giới tiếp tục giữ gìn, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Sơn La – Hủa Phăn ngày càng không ngừng phát triển.

– Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm; luân phiên (02 năm/lần) tổ chức các đoàn sang thăm, trao đổi tình hình và phương hướng hợp tác trong những năm tiếp theo.

– Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hỗ trợ và tạo sự vững mạnh cho chính quyền địa phương các xã, bản có chung đường biên giới được trao đổi kinh nghiệm về công tác Nội vụ.

Tin, ảnh: Hà Thị Sen – VP Sở