Thông báo số 279/TB-UBND ngày 28/03/2018 của UBND Huyện Sông Mã về tuyển chọn LĐ hợp đồng theo NQ 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La (lần 2).

Đăng ngày: 02/04/2018 09:08:35