Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông (Tuyến đường số 6) thuộc hồ sơ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô 1&2 khu ĐTM gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La, thành phố Sơn La

Đăng ngày: 06/04/2018 08:06:43