Khảo sát đánh giá các quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày: 20/04/2018 13:37:53

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TĐA17 ngày 03/4/2018 của Tổ đề án số 17 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII. Từ ngày 10/4-17/4/2018, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND huyện Sốp Cộp, Phù Yên và UBND thành phố Sơn La tổ chức hội nghị khảo sát, đánh giá việc thực hiện quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Đại diện Thường trực HĐND huyện; Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Lãnh đạo Công an, Bộ Chỉ huy quân sự huyện; Đại diện cán bộ, công chức; Đại diện một số chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc huyện Sốp Cộp, Phù Yên và thành phố Sơn La.

Tại hội nghị UBND các huyện, thành phố đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 24, 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã ; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố. Đồng thời, các đại biểu tham dự hội nghị đã dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp các ý kiến đánh giá bước đầu kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết; đưa ra các đề xuất về việc khoán kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá và các ý tham gia thảo luận, góp ý; Sở Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu cho Tổ đề án số 17 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII xây dựng Đề án mức khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trình Ban Chỉ đạo 538 xem xét, cho ý kiến./.

Tin bài: Hà Trung Thắng

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La