HƯỚNG DẪN VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018

Đăng ngày: 23/04/2018 08:30:02

Ngày 19/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 548/SNV-TĐKT gửi ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 và đăng ký thi đua năm học 2018-2019.

Người đưa tin: Lê Thị Thanh Hưng, Phòng Nghiệp vụ 1, Ban TĐKT

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La